Publikationer

Insikt som ger nya utsikter. 

Kontinuerligt publicerar vi resultaten från våra omvärldsspaningar, studier och scenarier i rapporter, magasin och böcker. Publikationerna är kostnadsfria och beställs via formuläret, se vidare nedan.

PUBLIKATIONER

Insikt som ger nya utsikter. 

Kontinuerligt publicerar vi resultaten från vår egen omvärldsbevakning och våra egna undersökningar i böcker, magasin och whitepapers. Publikationerna är kostnadsfria och beställs via formuläret, se nedan.

TEMA: AFFÄRSKLIMATET I EN OFÖRUTSÄGBAR VÄRLD

Initiative no 4

När klimatomställning, begynnande resursbrist och teknikutveckling ritar om kartan för hur vi bygger vårt samhälle och lever våra liv, behövs insikt om möjligheterna som formar framtidens näringsliv.

I magasinet INITIATIVE no 4 läser du mer om affärsklimatet i en oförutsägbar värld. Ur innehållet:

  • Ska vi anpassa oss för att kunna fortsätta leva som vanligt
    eller ska vi ta fajten och förändra vår livsstil?
  • Rapport från en AI-resa med Vinnova-stöd.
  • Innovationsprojekt: Digital byggarbetsplats.
  • Den virtuella stadsbyn. En plats i metaverseum.
  • Elefanterna i rummet: Frågorna du borde ställa om det inte vore för svaren…

Det 48-sidiga magasinet är kostnadsfriitt och beställs via länken nedan.

intiative-nr4

INSPIRATION

NYA MÖJLIGHETER I ETT NYTT AFFÄRSLANDSKAP

publikationerv2

Hur påverkas affärerna när de i allt större utsträckning görs upp i en digitaliserad och gränslös dimension? Vilka är aktörerna som utmanar etablerade affärsmodeller och stjäl affärer? På vilket sätt kan klimatomställning, teknikskiften och samhällskriser bidra till en verksamhets utveckling?

Med ett tydligt fokus på möjligheter bjuder DIGITALA AFFÄRER på en inspirerande resa i både nutid och närtid. Innehållet bygger på en lång rad intervjuer med forskare och näringslivsrepresentanter, men också på AAKERMOUNTs egna omvärldsbevakningar och kvalitativa undersökningar.

SCENARIE

Följ med till ett gränslöst arbetsliv

publikationer-scenariev2

I allt större utsträckning arbetar och genomför vi affärer på distans. Till en början var det ett sätt att möta en världsomspännande hälsokris. Nu har arbets- och affärsliv på distans blivit det nya normala. I bransch efter bransch kan ses hur verksamheter anpassar sina metoder för att initiera och driva affärer, vilket på sikt också kommer leda till bestående förändringar på hur vi organiserar arbete och vardag.

I scenariet får du möta Ellen en helt vanlig arbetsdag några år framåt i tiden. Från det att hon går upp strax efter klockan sex på morgonen, tills hon lägger sig klockan elva på kvällen har vi baserat hennes dag på tillgänglig forskning, trender och relevanta artiklar.

INITIATIVE no 3, 2021

Den smarta arenan

DCIM100MEDIADJI_0146.JPG

I Malmös östra delar planeras det för byggandet av ett nytt hästcenter. På obruten mark skall Skånska Travsällskapet uppföra en travbana som omkring 2025 kommer ersätta det befintliga Jägersro. Utöver travbana, en iögonfallande publik byggnad, travskola, stallbyggnader, rekreationsområden kommer anläggningen vara ”one of its kind” i hästsportvärlden. Bland annat när det gäller hållbarhet, energilösningar, ekonomisk förvaltning, administration och publikattraktioner kommer det nya Jägersro bli ledande. 

Det gäller för övrigt också möjligheterna att uppleva Jägersro på distans – det vill säga från vilken plats i världen du vill.

I INITIATIVE no 3, utgiven 2021, redogörs för arbetet med att definiera SmartArena™Jägersro och vad arbetet utmynnat i. Beställ det 48-sidiga magasinet kostnadsfritt via länken nedan.

BOK

Sälj- och köpbeteenden i den nya ekonomin.

En bok som ökar förståelsen för hur artificiell intelligens, sakernas internet, virtuell verklighet och mobila plattformar förändrar B2B-kundernas beteenden. Boken ger också vägledning i hur du som beslutsfattare tar dig an utmaningen att försäkra din verksamhet om en framträdande plats i den nya ekonomin.

ny-teknologi

BOK I REPRIS

Var finns pengarna i byggbranschens digitala affärer?

2017 genomförde vi två kvalitativa undersökningar med fokus på dels byggentreprenörer, dels på beställare, underentreprenörer och materialleverantörer. I del 1 frågade vi VD och Affärsutvecklare på åtta av landets femtio större byggföretag hur de såg på branschens digitalisering och automatisering och vilka konsekvenser ny teknik skulle kunna tänkas få förlönsamhet och tillväxt.

I del 2 resonerade vi med arkitekter, projektörer, fastighetsägare och materialleverantörer kring vilken påverkan artificiell intelligens, sensorer och annan ny teknik skulle få för hur vi utvecklar och bygger vårt samhälle.

Den mycket snabba teknikutvecklingen väcker frågor om undersökningarna och därmed om boken fortfarande kan anses relevant. Med erfarenhet från byggprojekt som just nu engagerar oss vågar vi påstå att undersökningsresultaten är lika aktuella idag som de var 2017.

Package-Cardboard-Box-Big