PUBLIKATIONER.

Rapporter, studier och magasin.

Baserat på våra egna, ständigt pågående omvärldsspaningar och undersökningar, publicerar vi kontinuerligt resultat och slutsatser i magasin, rapporter, studier, whitepapers och infographics.

 

Framtidsstudie.

Screenshot 2024-02-01 at 09.03.22

Smarta, gränslösa arenor.

På drygt femtio sidor och baserat på forskning, undersökningar och genomförda tester tecknas förutsättningarna för den publika arenans utveckling och digitala affärsmöjligheter. Dels som skådebana för upplevelser på plats, dels som virtuell estrad där inget är omöjligt eller där avstånd saknar betydelse. Studien är framtagen i samarbete med Universitetslektor Sven Packmohr vid Malmö Universitet och innehåller omvärldsbeskrivning, genomförande, fallstudie, framtidsscenarier, slutsatser mm.

Resultatrapport.

Screenshot 2024-01-30 at 12.46.30

Grön omställning och livsstil.

Finns det nån förändringsvilja inför kravet på att ställa om till ett mer hållbart levnadssätt?

Undersökningens frågeställningar baserades på etablerad forskning vars resultat och ställningstaganden utgjorde grund för åtta förändringar mänskligheten kan komma att ställas inför. 24 sidor.

Resultatrapport.

En AI resa (3)

EN AI-resa.

Fullständig rapport om genomförandet och implementeringen av artificiell intelligens i en mindre men administrativt ”tung” organisation. Projektet delfinansierades av Vinnova efter ansökan från AAKERMOUNT.

Framtidsstudie.

Kommer i April! (1)

Hållbar affärsutveckling i praktiken.

Omställningen till en grönare, mer hållbar värld innebär stora förändringar i vårt sätt att leva. Vilka förutsättningar kommer gälla för arbete, rörlighet, produktion och konsumtion? På kort sikt och lång? Vad kommer begäras av våra företag och vårt samhälle för att minst klara uppsatta mål – vare sig det gäller att minska koldioxidutsläpp eller bruket av naturresurser och råvaror? I ”Hållbar affärsutveckling i praktiken” redovisas hot och utmaningar men också möjligheter och vilka faktorer som kan bidra till framgång. 48 sidor.

Magasin.

Screenshot 2024-01-30 at 13.11.50

INITIATIVE no.5

Fyrtioåtta sidor om vad som krävs, och av vem och för att omställningen till hållbart affärsliv inte skall bli ett hinder i verksamheten.

Magasin.

Screenshot 2024-01-30 at 13.12.07

INITIATIVE no. 4

Global uppvärmning, samhällskriser och osäkra framtidsutsikter ritar om kartan för hur vi bygger vårt samhälle, lever våra liv och formar visioner. Totalt 48 sidor.

Magasin.

Screenshot 2024-01-30 at 13.11.40

INITIATIVE no. 3

Temanummer med uppförandet av det nya Jägersro – ett ledande hästcenter i Europa – i fokus. Utöver state-of-the-art travbana blir det nya Jägersro en smart arena – hållbar, energisnål, resurssnål och med många nya attraktioner. 48 sidor.

Jag beställer...

Jag beställer…