Rapporter, studier och magasin

Insikt ger nya utsikter. Kontinuerligt publicerar vi därför resultaten av våra egna omvärldsspaningar, våra studier, hypoteser och verifierade undersökningsresultat.
Du kan ta del av dem i våra magasin, whitepapers, rapporter och böcker som du beställer här…

UNDERSÖKNING – KLIMATOMSTÄLLNING OCH LIVSSTIL

Finns det nån förändringsvilja inför kravet på att ställa om till ett mer hållbart levnadssätt?

Med avsikten att kartlägga vilka förändringar enskilda individer förväntar sig och/eller är beredda att göra för att ställa om till ett hållbart liv, genomförde AAKERMOUNT under våren 2023 en enkätundersökning.  

Undersökningens baserades på etablerad forskning vars resultat och ställningstaganden utgjorde grund för åtta förändringar mänskligheten kan komma att ställas inför. De svarandes uppgift var bedöma hur troligt det är att mänskligheten kommer tvingas till större eller mindre förändringar i levnadssätt som konsekvenser av kravet på grön omställning. 

Frågornas art och uppbyggnad skall ses i ljuset av att ett bärkraftigt näringsliv kommer behöva anpassa eller omarbeta sina affärsmodeller.

Resultatet av undersökningen redovisas lättilgängligt på 24 inspirerande sidor som dessutom inbjuder till egna tankar och ställningstaganden.

MAGASIN – INITIATIVE no.5

Affärsutsikterna i klimatkrisens, resursbristens och teknikutvecklingens tid

Drygt fyrtio sidor om vad som krävs och av vem och hur för att grön omställning skall bli en möjlighet och inte ett hinder för affärerna. Därtill några sidor om metaverse och ett framtidsbygge som just nu tilldrar sig mellan danska Rødby och tyska Puttgarden; den kombinerade väg- och tågtunneln Fehmarn-Bælt. Totalt 48 sidor.

MAGASIN – INITIATIVE no.4

Affärsklimatet i en oförutsägbar värld

Global uppvärmning, samhällskriser och osäkra framtidsutsikter ritar om kartan för hur vi bygger vårt samhälle, lever våra liv och skapar nya visioner. I INITATIVE no 4 förs resonemang kring frågan om vi skall fortsätta leva som vanligt eller ta fajten och förändra vår livsstil. På tal om livsstil; hur väl rustad är fastighetsbranschen när den ställs inför utmaningarna som nya arbetssätt och förändrade konsumtionsmönster för med sig? Totalt 48 sidor.

MAGASIN – INITIATIVE no.3

Den smarta, gränslösa arenan

Temanummer med uppförandet av det nya Jägersro i fokus. På obruten mark skall Skånska Travsällskapet uppföra det som skall bli Europas ledande hästcenter. Utöver ny state-of-the-art travbana, en iögonfallande publik byggnad och en i allt övrigt framtidsorienterad anläggning, kommer det nya Jägersro bli något alldeles extra. Tex när det gäller hållbarhet energilösningar, drift, underhåll och publikattraktioner. Totalt 48 sidor

MAGASIN – INITIATIVE no.2

Den nya affärslogiken inom bygg och fastighet

Med ett flertal branschspecifika intervju-undersökningar som faktabas redovisas hur digitalisering, disruption och nya sociala beteenden förändrar hur vi producerar, erbjuder och köper varor och tjänster inom framför allt samhällsbyggnadssektorn. Totalt 48 sidor.

BOK – PERSONLIG FRÅNVARO, DIGITAL NÄRVARO

Häng med till det gränslösa arbetslivet

I allt större utsträckning arbetar och genomför vi affärer på distans. Till en början var det ett sätt att möta en världsomspännande hälsokris. Nu har arbets- och affärsliv på distans blivit en alltmer efterfrågad självklarhet. I bransch efter bransch ses hur verksamheter anpassar sina metoder för att initiera och driva sina affärer. På sikt kommer det att leda till bestående förändringar på hur vi organiserar arbete och vardag.

BOK – NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN

Sälj- och köpbeteenden i den nya ekonomin

En bok ägnad att öka förståelsen för hur artificiell intelligens, sakernas internet, virtuell verklighet och nya digitala plattformar förändrar B2B-kundernas beteenden. Boken ger också goda råd i hur du som beslutsfattare tar dig an utmaningen att försäkra din verksamhet om en framträdande plats i den nya ekonomin.

Insikt för bättre utsikter..

.. är alltid angeläget.  

INTRESSEANMÄLAN:

Hållbar affärsutveckling i praktiken

Min beställning

Pris SEK 945 exkl moms. Faktureras i efterskott. Publikationen skickas med post.