MEDARBETARE.
Ring, maila eller låt oss träffas…​

Generellt nyfiken och intresserad av vår tids utmaningar?
I behov av svar på konkreta frågor? Angelägen om att utforska framtiden? Oavsett skäl är du alltid välkommen att höra av dig!

MEDARBETARE.

Ring, maila eller låt oss träffas…​

Generellt nyfiken och intresserad av vår tids utmaningar? I behov av svar på konkreta frågor? Angelägen om att utforska framtiden? Oavsett skäl är du alltid välkommen att höra av dig!

Linnea Åkerberg är skribent och ansvarig för AAKERMOUNTs löpande omvärldsspaning och faktainsamling.

Hon samlar in och utvärderar forskningsrapporter och studier, följer trender och tendenser, sammanställer rapporter och initierar nya bevakningsområden. Linneas arbete utgör stommen i AAKERMOUNTs evidensbaserade arbete vilket hon kombinerar med ett aktivt deltagande i Malmö Universitets Utvecklingsråd för Masterprogrammet Media Technology.

Anders Åkerberg är senior rådgivare, inspiratör och skribent med fokus på konceptutveckling och utmaningar som möjlighet.

Han har gedigen och väl dokumenterad erfarenhet av att identifiera beteendeförändringar med hjälp av bla kvalitativa och kvantitativa undersökningar, formulera och utveckla hypoteser, skapa scenarier och utforma riktlinjer för spekulativa designmodeller.

Anders är etablerad skribent och kan uppvisa ett oräkneligt antal artiklar, rapporter, projektbeskrivningar, idéskrifter och reklamtexter. Han medverkar i Malmö Universitets referensgrupp Forskningsprojekt Industri 4.0 Bygg, är partner i universitetets Virtual Integrated Projects – Transformation for Value Creation, samt vägleder studenter på Kandidat- och Masternivå.

Telefon: +46 (0)705 76 96 96
Mail: anders@aakermount.com

Anders Åkerberg är senior rådgivare, inspiratör och skribent med fokus på konceptutveckling och utmaningar som möjlighet.

Han har gedigen och väl dokumenterad erfarenhet av att identifiera beteendeförändringar med hjälp av bla kvalitativa och kvantitativa undersökningar, formulera och utveckla hypoteser, skapa scenarier och utforma riktlinjer för spekulativa designmodeller.

Anders är etablerad skribent och kan uppvisa ett oräkneligt antal artiklar, rapporter, projektbeskrivningar, idéskrifter och reklamtexter. Han medverkar i Malmö Universitets referensgrupp Forskningsprojekt Industri 4.0 Bygg, är partner i universitetets Virtual Integrated Projects – Transformation for Value Creation, samt vägleder studenter på Kandidat- och Masternivå.

Telefon: +46 (0)705 76 96 96
Mail: anders@aakermount.com

Linnea Åkerberg är skribent och ansvarig för AAKERMOUNTs löpande omvärldsspaning och faktainsamling.

Hon samlar in och utvärderar forskningsrapporter och studier, följer trender och tendenser, sammanställer rapporter och initierar nya bevakningsområden. Linneas arbete utgör stommen i AAKERMOUNTs evidensbaserade arbete vilket hon kombinerar med ett aktivt deltagande i Malmö Universitets Utvecklingsråd för Masterprogrammet Media Technology.

Linda Tessier är grafisk formgivare, illustratör och producent med fokus på digitala kanaler, animeringar och storyboards.

Hon har stor erfarenhet av webbproduktion och utveckling av digitala förklaringsmodeller (bla för test) men fungerar lika gärna som bollplank i frågor rörande sociala medier och löpande digital kommunikation.

Linda Tessier är grafisk formgivare, illustratör och producent med fokus på digitala kanaler, animeringar och storyboards.

Hon har stor erfarenhet av webbproduktion och utveckling av digitala förklaringsmodeller (bla för test) men fungerar lika gärna som bollplank i frågor rörande sociala medier och löpande digital kommunikation.

Uther Group är ett löst sammansatt nätverk med representanter från akademi, forskningsvärld, kultur, näringsliv och intresseorganisationer. Medlemmarna i gruppen deltar som experter i AAKERMOUNTs forum och undersökningar, men anlitas även i olika projekt.

Välkommen hit!

Besök oss på Hyllie Boulevard 35, Malmö.
Ligger lättillgängligt och nära Hyllie station.