Kontakt med Anders

Konceptutveckling

Anders Åkerberg är rådgivande generalist och skribent med fokus på konceptutveckling inom den digitala ekonomin.

Han har gedigen erfarenhet av att identifiera och förutse beteendeförändringar med hjälp av kvalitativa undersökningar och “prototyping” och är djupt engagerad i att öka näringslivets förståelse för hur ny teknik, innovationer och kravet på omedelbar klimatanpassning förändrar affärsmodeller och konkurrensförhållanden.

Tele: +46 (0)705 – 76 96 96
Mail: anders@aakermount.com

Kontakt med Linnea

Omvärldsbevakning

Linnea Åkerberg bevakar, samlar in och utvärderar forskningsrapporter, studier, trender och händelser med fokus på hur ny teknik förändrar marknadens beteende. Insamlad fakta sammanställs och ligger till grund för AAKERMOUNTs evidensbaserade arbete och våra forum Människa & Teknik.

Som skribent och kunskapsförmedlare bidrar Linnea till den digitala användarupplevelsen genom att förklara och beskriva hur ny teknik kan komma att påverka människors beteende.

Mail: linnea@aakermount.com

Kontakt med Linda

Prototyper

Linda Tessier ”tillverkar” digitala förklaringsmodeller och prototyper för test och utvärdering, bland annat för att få klarhet i hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ex nya affärskoncept eller lösningar. Modeller och prototyper som genomgått test och analys, utgör viktiga byggstenar i den fortsatta teknikutvecklingen.

Kontakt med Uther Group

Teknologer, humanister, expertis

UTHER Group är ett löst sammansatt nätverk av representanter från akademi, forskningsvärld, kultur och näringsliv som vill verka för en smidig transformation till ett teknologiskt, hållbart och mänskligt samhälle. Medlemmar i gruppen deltar i våra olika paneler och M&T Forum men anlitas även i olika projekt.

Andra kontaktvägar

aakermount

Ring eller skicka sms på 0705 – 76 76 56 eller besök oss på Hyllie Boulevard 35, Malmö – bara ett kort stenkast från Hyllie station.

Välkommen!

Kontakt med Anders

Konceptutveckling

Anders Åkerberg är rådgivande generalist och skribent med fokus på konceptutveckling inom den digitala ekonomin.

Han har gedigen erfarenhet av att identifiera och förutse beteendeförändringar med hjälp av kvalitativa undersökningar och “prototyping” och är djupt engagerad i att öka näringslivets förståelse för hur ny teknik, innovationer och kravet på omedelbar klimatanpassning förändrar affärsmodeller och konkurrensförhållanden.

Tele: +46 (0)705 – 76 96 96
Mail: anders@aakermount.com

Kontakt med Linnea

Omvärldsbevakning

Linnea Åkerberg bevakar, samlar in och utvärderar forskningsrapporter, studier, trender och händelser med fokus på hur ny teknik förändrar marknadens beteende. Insamlad fakta sammanställs och ligger till grund för AAKERMOUNTs evidensbaserade arbete och våra forum Människa & Teknik.

Som skribent och kunskapsförmedlare bidrar Linnea till den digitala användarupplevelsen genom att förklara och beskriva hur ny teknik kan komma att påverka människors beteende.

Kontakt med Linda

Prototyper

Linda Tessier ”tillverkar” digitala förklaringsmodeller och prototyper för test och utvärdering, bland annat för att få klarhet i hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ex nya affärskoncept eller lösningar. Modeller och prototyper som genomgått test och analys, utgör viktiga byggstenar i den fortsatta teknikutvecklingen.

Kontakt med Uther Group

Teknologer, humanister, expertis

UTHER Group är ett löst sammansatt nätverk av representanter från akademi, forskningsvärld, kultur och näringsliv som vill verka för en smidig transformation till ett teknologiskt, hållbart och mänskligt samhälle. Medlemmar i gruppen deltar i våra olika paneler och M&T Forum men anlitas även i olika projekt.

Andra kontaktvägar

aakermount

Ring eller skicka sms på 0705 – 76 76 56 eller besök oss på Hyllie Boulevard 35, Malmö – bara ett kort stenkast från Hyllie station.

Välkommen!