Våra kontaktpersoner

Generellt nyfiken och intresserad av vår tids stora utmaningar? I behov av svar på konkreta frågor? Eller angelägen om att utforska framtiden? Oavsett skäl är du alltid välkommen att höra av dig.

Anders

Anders Åkerberg är senior rådgivare, inspiratör och skribent med fokus på konceptutveckling samt utmaningar som möjlighet.

Han har gedigen erfarenhet av att identifiera beteendeförändringar med hjälp av kvalitativa och kvantitativa undersökningar, formulera hypoteser och skapa framtidsscenarier. Vidare är han djupt engagerad i arbetet med att öka näringslivets förståelse för hur ny teknik förändrar affärsmodeller och konkurrensförhållanden samt hur risker och utmaningar kan formuleras till möjligheter. Anders medverkar  i Malmö Universitets Referensgrupp Forskningsprojekt Industri 4.0 Bygg, är partner i universitetets Virtual Integrated Projects – Transofrmation for Value Creation samt vägleder studenter på Kandidat- och Masternivå.

Tele: +46 (0)705 76 96 96

Mail: anders@aakermount.com

Linnea

Linnea Åkerberg är projektledare, skribent och ansvarig för omvärldspaning samt vårt forum Människa & Teknik och eventet Framtidsdagar.

Hon samlar in och utvärderar forskningsrapporter och studier, följer trender och tendenser, sammanställer rapporter och initierar nya bevakningsområden. Linneas arbete utgör stommen i AAKERMOUNTs evidensbaserade arbete vilket hon kombinerar med ett aktivt deltagande i Malmö Universitets Utvecklingsråd för Masterprogrammet Media Technology.

 

Tele: +46 (0)707 79 48 09

Mail: linnea@aakermount.com

Övriga medarbetare

Linda

Heter Tessier i efternamn och är formgivare och producent med fokus på digitala kanaler och förklaringsmodeller.

Uther Group

UTHER Group är ett löst sammansatt nätverk av representanter från akademi, forskningsvärld, kultur och näringsliv som vill verka för en smidig transformation till ett teknologiskt, hållbart och mänskligt samhälle. Medlemmar i gruppen deltar i våra olika paneler och M&T Forum men anlitas även i olika projekt.

Välkommen hit!

Besök oss på Hyllie Boulevard 35, Malmö. Ligger lättillgängligt och nära Hyllie station.