Hur det började…

Lyckade digitaliseringsprojekt handlar mindre om teknik, desto mera om att skaffa sig förståelse för hur människor beter sig när deras arbete och liv förändras på grund av teknikutvecklingen.

AAKERMOUNT har sedan starten 1989 arbetat med människors beteenden som den enskilt viktigaste faktorn att beakta i marknads- och försäljningssammanhang. Genom att klar- och kartlägga invanda beteenden, testa olika incitament och lansera nya som skäl till förändring, har vi med goda och väl dokumenterade resultat, genomfört aktiviteter för några av Sveriges mest välkända företag. Telia, AkzoNobel, AXIS, HSB, Nordea, SIS Swedish Standards Insititute, Tetra Pak för att nämna några.

Som en konsekvens av den snabba tekniska utvecklingen – och dess inverkan på marknadsföring och försäljning – etablerade AAKERMOUNT 2012 landets troligen första showroom för digitala upplevelser. Till lokalerna i centrala Malmö hälsades representanter från främst samhällsbyggnadssektorn, välkomna att bekanta sig med Augmented Reality, Virtual Reality och Internet of Things. Med andra ord teknologierna som idag, tillsammans med Artificiell Intelligens, kommer bidra väsentligt till såväl grön omställning som till skapandet av nya välfärdsvärden.

År 2015 avyttrades showroom:et för att ge större intellektuellt utrymme till att förse företag och organisationer med kunskap och innovativa lösningar på vår tids stora utmaningar.

INTRESSEANMÄLAN:

Hållbar affärsutveckling i praktiken

Min beställning

Pris SEK 945 exkl moms. Faktureras i efterskott. Publikationen skickas med post.