AAKERMOUNT utvecklar affärskoncept som omvandlar en organisations förmåga att bedriva verksamhet i ett samhälle format av klimatomställning, teknikutveckling och förändrade beteenden. 

MÄNNISKA & TEKNIK. FÖRSTA HALVÅRET 2023.

Hur konstruerar du en ny affärsmodell med klimatomställning och hållbarhet som viktiga hörnstenar?

Fyra fredagsmorgnar – en per månad – fyra engagerade föreläsare och max åtta vetgiriga deltagare utgör ramen för årets första omgång av Människa & Teknik. Med fokus på möjligheterna att hitta en plats i nytt framväxande affärslandskap förses du i turordning med:

 • Kunskap om drivkrafterna bakom kraven på klimatomställning och hållbar utveckling;
 • Exempel på och genomgång av nya och framgångsrika affärsmodeller.  
 • Inspiration som föder tankar och ideer.
 • Metoder för hur du identifierar och utvärderar möjligheter och lösningar.

Intresserad och vill veta hur du blir en av åtta? Hör av dig idag!

Första fredagsmötet inträffar den 3 mars!

MÄNNISKA & TEKNIK. ANDRA HALVÅRET 2023.

I vilken riktning påverkas din verksamhet om och när du tar steget ut i metaverse?

Med start sista fredagen i augusti (och de därpå följande sista fredagarna i september, oktober och november) ställs frågor och ges svar på hur en framtid där vår fysiska tillvaro smälter samman med den virtuella, kommer att påverka verksamheter, affärer och samhälle. Fyra föreläsare förklarar initierat och engagerat:

 • Vad är metaverse och hur hänger det ihop med framtidens internet?
 • Exempel på lyckade och mindre lyckade etableringar. Vad är skillnaderna?
 • Hur förbereder man resan och en etablering i ett annat universum?
 • Hur inkluderas metaverse i en affärsmodell?

Intresserad och vill veta hur du blir en av åtta? Hör av dig idag!

Första fredagsmötet för andra halvåret 2023 inträffar den 25 augusti!

MÄNNISKA & TEKNIK. FÖRSTA HALVÅRET 2023.

Hur konstruerar du en ny affärsmodell med klimatomställning och hållbarhet som viktiga hörnstenar?

Fyra fredagsmorgnar – en per månad – fyra engagerade föreläsare och max åtta vetgiriga deltagare utgör ramen för årets första omgång av Människa & Teknik. Med fokus på möjligheterna att hitta en plats i nytt framväxande affärslandskap förses du i turordning med:

 • Kunskap om drivkrafterna bakom kraven på klimatomställning och hållbar utveckling;
 • Exempel på och genomgång av nya och framgångsrika affärsmodeller.  
 • Inspiration som föder tankar och ideer.
 • Metoder för hur du identifierar och utvärderar möjligheter och lösningar.

Intresserad och vill veta hur du blir en av åtta? Hör av dig idag!

Första fredagsmötet inträffar den 3 mars!

MÄNNISKA & TEKNIK. ANDRA HALVÅRET 2023.

I vilken riktning påverkas din verksamhet om och när du tar steget ut i metaverse?

Med start sista fredagen i augusti (och de därpå följande sista fredagarna i september, oktober och november) ställs frågor och ges svar på hur en framtid där vår fysiska tillvaro smälter samman med den virtuella, kommer att påverka verksamheter, affärer och samhälle. Fyra föreläsare förklarar initierat och engagerat:

 • Vad är metaverse och hur hänger det ihop med framtidens internet?
 • Exempel på lyckade och mindre lyckade etableringar. Vad är skillnaderna?
 • Hur förbereder man resan och en etablering i ett annat universum?
 • Hur inkluderas metaverse i en affärsmodell?

Intresserad och vill veta hur du blir en av åtta? Hör av dig idag!

Första fredagsmötet för andra halvåret 2023 inträffar den 25 augusti!

Vad är Människa & Teknik?

Människa & Teknik är en mötesplats där aktörer inom samhällsplanering, byggande, infrastruktur och kultur, akademi, forskning och innovation kan samverka, resonera och ta del av insikter och kunskap kring utmaningar kopplade till klimat-, teknik- och samhällsutveckling. Med andra ord ett forum där dörren ställs på glänt till framtiden.