Tomorrow’s way of doing business

AAKERMOUNT förser affärsdrivande verksamheter med inspiration, redskap och metoder för idégenerering och validering av lösningar, anpassade till ett digitaliserat och hållbart samhälle.

Klimatomställning, tekniksprång och samhällskriser förändrar människors beteenden och ger djupgående effekter på konsumtionsmönster och affärsmodeller. Vårt arbete är att tillsammans med företagsledare, entreprenörer, investerarer, styrelser, konsulter och anställda, identifiera och utveckla lösningar som rustar företag och organisationer för det nya affärslivet.

Publikationer                                     Innovationslabb

MappingKit                                     Metodbok