Fehmarn Bælt-tunnel + Øresundsmetro + Øresundsbro = Sant


UNDERSÖKNING:
Affärsutsikterna i Øresundsregionen.

Med Fehmarn Bælt-tunnel och Øresundsmetro hamnar Skåne i hjärtat på Europas mest expansiva och kunskapsintensiva region. Tunnel och metro skapar tillsammans med Öresundsbron, helt nya förutsättningar för svenska företag att bygga lönsamma affärsrelationer med näringsliven i Schleswig-Holstein och på Själland.

Hur ser du på möjligheterna till nya affärsrelationer när Sverige, Danmark och Tyskland knyter fastare band? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda?

Genom att du besvarar frågorna i bifogade enkät kommer vi tillsammans med våra partners kunna dra slutsatser om förutsättningarna för nationsöverskridande affärssamarbeten. En sammanställning av samtliga enkätsvar – liksom analyser, konkreta råd och affärstips – kommer publiceras i framtidsstudien ” HotSpot Øresund”. Som tack för din medverkan får du utan kostnad ett exemplar av studien. Den postas till dig efter avslutad undersökningsrunda.

Med den kombinerade tåg- och motorvägstunneln mellan Rødby och Puttgarden, metron och den befintliga Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn, integreras Skåne och Själland med de norra delarna av Tyskland. De avsevärt förbättrade förbindelserna innebär att restiden med snabbtåg mellan Malmö och Hamburg bara tar drygt tre timmar. Den planerade metron mellan Malmö och Köpenhamn kommer halvera restiden mellan

de båda städerna – från ca fyrtio minuter till tjugo.

”Superregionen” Schleswig-Holstein/Själland/Skåne kommer att vara befolkad av drygt 9 miljoner människor (att jämföra med Sveriges totala befolkning på ca tio miljoner). Därtill ett oräkneligt antal företag – varav många nationella och internationella huvudkontor – tjugotalet universitet och lärosäten, ett dynamiskt kulturliv och flera forskningscentra i världsklass.

Öresundsundsregionen, det vill säga Skåne och Östra Danmark är med sina drygt fyra miljoner invånare den befolkningsmässigt största regionen i Norden. Här skapas ca trettio procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Regionen har den största andelen högutbildade i norra Europa. 

0f4fd4a5-400c-e653-ead8-d25aaf0ac03f

aakermount 
www.aakermount.com

a442f41c-0ca9-6e60-beb5-bdf7435ca24a

Malmö Universitet
www.mau.se

HotsSpot Øresund är ett samverkansprojekt mellan Malmö Universitet, Institutionen för medieteknik och datavetenskap och AAKERMOUNT. Undersökningens fokus är affärsutsikterna i Skåne och Själland (med Bornholm, Amager, Møn och Falster) och har som slutmål att skapa en plattform med möjlighet till affärsutbyten mellan danska och svenska företag. I ett senare skede skall verksamheter i Schleswig-Holstein inkluderas.