Vad vi gör​

AAKERMOUNT förser affärsdrivande organisationer med omvärldsfakta, framtidsscenarier och spekulativa designmodeller. Det vill säga underlag som beskriver och utvecklar möjligheterna att bedriva affärsverksamhet i ett samhälle format av grön omställning, teknikutveckling och nya sociala beteenden.

Utforska framtiden

I nära samarbete med akademi, forskning och sakkunniga hjälper vi företag och organisationer reda ut och få svar på viktiga framtidsfrågor. Vårt arbete är evidensbaserat och bygger på systematisk användning av flera kunskaps-, fakta- och utvärderingskällor.

Omvärldsspaning

Vi tar del av och samlar in fakta från forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, studier och litteratur. Deltar i seminarier, bevakar trender och tendenser samt följer teknik- och samhällsutveckling.

Undersökningar

Med kvalitativa undersökningar (tex intervjuer eller fokusgrupper) som utgångspunkt skapar vi hypoteser som bildar underlag för frågor i bla kvantitativa undersökningar.

Framtidsscenarier

Baserat på resultat från genomförda undersökningar utformas scenarier som ger beslutsfattare och berörda målgrupper möjlighet att få en uppfattning om framtida situationer.

Designmodeller

Spekulativ design är en metod som gör det möjligt att i tidigt skede visualisera en framtid och dess affärsmöjligheter. I det spekulativa momentet kan olika tester (tex av beteenden, mognad och extern/intern kommunikation) inkluderas.

Näringsliv och akademi i samverkan

KOLONiN är en plattform där samhällsbyggande verksamheter, studenter och forskare kan mötas för att tillsammans ta sig an och försöka hitta nya innovativa lösningar på angelägna utmaningar. Exempelvis sådana som uppkommer p.g.a klimatomställning och förändrade sociala mönster. KOLONiN erbjuder en samordnad och enhetlig miljö där arbetet med att identifiera utmaningar, möjligheter och fördelar sker metodiskt och reglerat. Miljön är en spegling av vårt samhälle i miniatyr i vilken byggnation, boende, utbildning, vård och omsorg, samhällsservice, event, kultur, retail och företagande är givna områden för nytänkande. 

För ett djupare resonemang om hur samverkansprojekt initieras och drivs, fyll i formuläret eller kontakta Anders på AAKERMOUNT; +46 (0)705 76 96 96.

För mer information om KOLONiN, besök www.kolonin.site

Samverkan..

.. mellan näringsliv och akademi och vill veta mera?