AKTUELLA

FRAMTIDSSTUDIER

Malmö Opera. En kulturscen som tagit många viktiga steg för att kunna erbjuda nya innovativa upplevelser med hjälp av digital teknik. Bild: Mona

Så kan klimatomställning, hållbarhet och innovativ teknik öka publika arenors intäkter

Exponentiell teknikutveckling, krav på konkreta och verksamma klimatåtgärder och en hållbar mänsklig livsstil, förändrar förutsättningar för hur besöksberoende verksamheter drivs och utvecklas. Behovet av att anpassa och förnya en arenas upplevelser samt var och hur dessa kan konsumeras, sker i snabb takt.

På drygt femtio sidor tecknas förutsättningarna för den publika arenans utveckling och digitala affärsmöjligheter. Dels som skådebana för upplevelser på plats, dels som virtuell estrad där inget är omöjligt eller avstånd inte har någon betydelse. Studien är framtagen i samverkan med Universitetslektor Sven Packmohr vid Malmö Universitet och innehåller omvärldsbeskrivning, genomförandeprocesser, en fallstudie med tillhörande framtids-scenarier samt slutsatser och åtgärdsförslag.

Pris SEK 1900 exkl moms. Faktureras i efterskott. Publikationen skickas med post.

Manhattan, New York. Själva sinnebilden av ett konsumtionssamhälle som är på väg att förändras. Bild: AAKERMOUNT

Hållbar affärsutveckling i praktiken

För att bromsa den globala uppvärmningen och därmed minska effekterna av accelererande klimatförändringar, behöver vi omgående tackla konsekvenserna av en allt varmare värld. Eftersom den globala uppvärmningen går snabbare än vår förmåga att bromsa eller hantera uppvärmningens effekter, måste vi fokusera på att förändra livsstil, konsumtionsvanor och affärsmodeller!

I ”Hållbar affärsutveckling i praktiken” redovisar vi resultaten från våra omvärldsspaningar. klimatkrisens olika drivkrafter samt intervjuer med forskare, företagare, samhällsföreträdare och ”vanligt folk”. Vidare redogörs för olika arbetshypoteser, designmodeller och hur de tagits emot. Samt inte minst; bilder av framtiden med koppling till aktörer inom bygg, fastighet och infrastruktur.

Publikationen beräknas ligga klar under senare delen av oktober/början på november men du är välkommen att redan nu visa ditt intresse. Ett erbjudande med ytterligare information mailas till dig någon dag innan officiell publicering.

Öresundsbron. Förbindelsen till kontinenten som inom bara några år förstärks med en Metro och tunnel mellan Tyskland och Danmark. Bild: Mona

Skånes nya plats i ett förändrat Europa

När tåg & motorvägstunneln mellan danska Rødby och tyska Puttgarden står klar om knappt sex år och en Metro knyter tajtare band mellan Malmö och Köpenhamn, skapas en region med nya, intressanta och spännande möjligheter.

Med fokus på det skånska näringslivets förutsättningar, utveckling och anpassnings-möjligheter, tecknas olika framtidsbilder baserade på omvärldsspaningar, faktainsamlingar, tillgänglig samhällsplanering, kvalitativa och kvantitativa undersökningar etc. Arbetet bedrivs över nationsgränserna och inkluderar svenska, danska och tyska företag och institutioner.

Publikationen beräknas klar i december men du kan redan nu avisera ditt intresse.

Min beställning

Pris SEK 1900 exkl moms. Faktureras i efterskott. Publikationen skickas med post.

INTRESSEANMÄLAN:

Hållbar affärsutveckling i praktiken

INTRESSEANMÄLAN:

Skånes nya plats i ett förändrat Europa