Aktuella projekt

Behovet av att anpassa produktion och konsumtion av varor och tjänster till vad jordklot och klimat mäktar med, stöper om hur vi ser på och värderar tillväxt. Det är ett synsätt och en insikt som tar sig konkreta uttryck i projekten vi genomför – uppdragsdrivna såväl som dom vi genomför i egen regi. 

FRAMTIDSBILDER:

Hållbar affärsutveckling i praktiken

Vart för oss klimatkris, resursbrist och exponentiell teknikutveckling? Vilka förutsättningar kommer gälla för arbete, social samvaro, resor, produktion och konsumtion? På kort sikt och på lång? Vilka förändringar i livsstil och beteenden kommer begäras av oss människor, våra företag och vårt samhälle? Och handen på hjärtat; hur förändringsvilliga är vi? Egentligen?

Eller med andra ord; vilka principer kan komma att gälla för företag och verksamheter som vill fortsätta tjäna pengar i en värld helt olik den som format vår utveckling och välfärd de senaste trehundra åren?

Med det första kartläggningssteget färdigställt, utvärderat och dokumenterat tar vi nu nästa steg. Vill du ta det tillsammans med oss?

Kontakta Anders Åkerberg på anders@aakermount.com

 

FRAMTIDSBILDER:

Skånes plats i ett nytt Europa

Med Metro till Köpenhamn och Fehmarn Bælt-tunnel mellan Danmark och Tyskland inkluderas Skåne i en region som befolkningsmässigt blir nästan lika stor som hela Sverige. Nio miljoner människor, ett expansivt, innovativt företagande och oräkneliga universitet och högskolor gör Skåne, Själland, Schleswig-Holstein och Hamburg till Europas mest kunskapsintensiva och dynamiska region. Tillika en region där möjligheterna till möten, utbyte och samverkan ligger (som längst) bara ett par timmar bort. Eller mycket nära med bara tjugo minuter med metron Malmö – Köpenhamn.

Men, vad innebär ”närmandet” för näringsliv, besöksnäring, kultur och boende? Vilka möjligheter erbjuds och hur kan de tas tillvara?

Framtidsbilder ”Skånes plats i ett nytt Europa” grundas på nationsöverskridande faktainsamling, intervjuer, enkäter samt kartläggning av pågående samhällsförändringar.  Men bilderna av Skånes framtid begränsas inte till en redovisning av insamlad fakta. Den kanske viktigaste delen består av de affärsmässiga möjligheter som infinner sig när Skåne vänder blicken mot Europa.

För mer info; kontakta Anders Åkerberg på anders@aakermount.com