Aktuella projekt

Behovet av att anpassa produktion och konsumtion av varor och tjänster till vad jordklot och klimat mäktar med, stöper om hur vi ser på och värderar tillväxt. Det är ett synsätt och en insikt som tar sig konkreta uttryck i projekten vi genomför – uppdragsdrivna såväl som dom vi genomför i egen regi. 

Teknikutveckling, klimatomställning och beteendeförändringar skriver om spelreglerna för publika arenor inom sport, kultur och event

Senare års snabba tekniska utveckling, urbanisering och den moderna människans omättliga behov av nya spännande upplevelser, ställer andra, uppgraderade krav på vad publika arenor måste kunna erbjuda. Därtill kommer konkurrensen från internationella och nationella evenemang; helt nya aktiviteter (varav många digitala); ökad klimatinsikt samt människors önskemål om att tillsammans med andra – lika- och olik-sinnade – uppleva sport, event och kultur på nära håll.  

Mot bakgrund av vad som nämns ovan, tillsammans med nya sociala beteenden och rådande samhällsutveckling har AAKERMOUNT i samverkan med Malmö Universitet genomfört en rad kartläggnings- och utvärderingsaktiviteter. Arbetet är nu utvärderat och sammanställt och publiceras som en framtidsstudie under september 2023. 

Anmäl ditt intresse för studien till anders@aakermount.com

Testbädd, digitala upplevelser​

Omställningen till ett klimatanpassat och resurssnålt samhälle kommer framtvinga betydande beteende-förändringar, vilket i sin tur kommer kräva nya affärsmodeller inom bl.a. sport, kultur och event. Det kan handla om krav som uppkommer till följd av minskat resande eller är en konsekvens av att upplevelser konsumeras på andra sätt.

Det snabbt framväxande behovet av konkreta och verksamma åtgärder för grön omställning – i kombination med att publika anläggningar måste göras mindre sårbara för publikbortfall – har resulterat i att Skånska Travsällskapet nu utvecklar ett virtuellt utbud av upplevelser vid sidan om de fysiska. Målet är att locka fler nya och besöksmålgrupper genom att erbjuda en rad attraktiva upplevelser som kan konsumeras öreträdesvis på distans, men också på plats.

Som ett första steg i utvecklandet av en virtuell tvilling till det nya Jägersro, etablerar Skånska Travsällskapet en testbädd för digitala upplevelser. Testbädden utformas i ett webbgränssnitt och skall ge svar på om och hur en fullskalig virtuellt hästsportarena kan locka fler besöksmålgrupper.

Spotlight Fehmarn Bält

Mellan danska Rødby och tyska Puttgarden pågår bygget av en fast förbindelse som enligt planerna skall invigas 2029. Med den kombinerade tåg- och motorvägstunneln integreras Öresundsregionen med de norra delarna av Tyskland och bildar därmed en av Europas mest kunskapsintensiva regioner där över 9 miljoner människor lever och arbetar.

De avsevärt förbättrade förbindelserna innebär bland annat att restiden mellan Malmö och Hamburg bara kommer ta ca 3.5 timmar vilket skapar helt nya förutsättningar för samarbete och utbyte. Med målet att i slutet av 2023 presentera olika framtidsscenarier pågår nu arbetet med att samla in fakta, genomföra nationsöverskridande kvalitativa undersökningar och utveckla hypoteser som i höst skall användas i kvantitativa undersökningar om framtiden.

Upplevelse- index

Digitala relationer är en högst personlig sak. Eller borde vara det…

Hur det ligger till med den saken kommer att undersökas närmare under senare delen av 2023. Efter att redan ha utfört en översiktlig skanning av en handfull verksamheters digitala relationsbyggande, kan vi konstateras att ett upplevelseindex troligen kommer kunna bidra till smidigare och bättre relationer med kunder, brukare, partners m.fl.

Nyfiken på..

.. aktuella och kommande projekt eller vill du veta hur vi kan hjälpa dig genomföra ett eget?

INTRESSEANMÄLAN:

Hållbar affärsutveckling i praktiken

Min beställning

Pris SEK 945 exkl moms. Faktureras i efterskott. Publikationen skickas med post.